ISSA Instruktörsträning

art1

I dessa dagar har knappast någon tillräckligt med tid för att njuta av sin hobby eller sina favorit aktiviteter. Och händer det att vi får lite tid över vill vi utnyttja möjligheten fullt ut.

Samma sak gäller seglarutbildning. Chartra en båt kostar pengar och det gör även vår tid. Om vi vill lära oss segling, att bli effektiva skeppare eller kanske bara användbara besättningsmedlemmar, så måste vi få tillfälle att träna. Det är så mycket snabbare och billigare än att lära av våra misstag.

Naturligtvis kan vi köpa böcker och försöka få så mycket kunskap som möjligt från dem. Det är en bra strategi och det finns en hel del som vi kan lära oss av segling handböcker (som navigering, sjövägsreglerna, hur man läser diagram, hur man planerar passager och mycket, mycket mer). Tyvärr eller – som jag tror – lyckligtvis är segling en aktivitet av extremt praktisk natur.

Det brukade vara ett av de grundläggande transportmedelen för cirka 100 år sedan. Samtidigt situationen förändrats dramatiskt. Idag har vi flygplan, bilar, tåg och andra fordon till vårt förfogande och segling är definitivt inte det viktigaste transportmedel längre.

Segling är mer som en livsstil nu. Det handlar om att vara en del av naturen, njuta av havet, vinden, himlen (spelar ingen roll om det är klart eller molnigt). Det handlar om att vara beredd på det oväntade. Det handlar om att dela ögonblick av skönhet med vänner eller familjemedlemmar.

För att göra detta på ett säkert och effektivt sätt, behöver du någon som introducerar dig till verksamheten. Inte alla har en vän som är en segling entusiast. Och även om det finns en sådan person i vår omgivning de borde ha vissa färdigheter för att dela med sig av sin kompetens till oss.

ISSA instruktörer är här för att hjälpa dig så att du på ett tidseffektivt sätt kommer in i en värld av segel.

För att säkerställa att de lärare som arbetar i ISSA skolorna levererar på högsta möjliga nivå, har ISSA lanserat ett instruktörsutbildningsprogram riktat till avancerade seglare (med en lägsta kompetens som offshore skeppare).

Fas ett – Under de första dagarna, utvärderas kandidaternas kompetens och kapacitet för att få jämn nivå i hela gruppen.

Fas två – Fortfarande mycket praktisk men med fokus på enbart undervisande utbildning. Kandidaterna får en efter en ge presentationer och utvärderas av varandra. Allt detta att utveckla sina pedagogiska färdigheter. Efter en vecka av en sådan utbildning och positiv bedömning de är klara att starta fas 3.

Fas tre – Tillfälliga instruktörer, som de skulle kunna kallas, ombeds att öva sina instruktörsfärdigheter i det verkliga livet. De beräknas genomföra lektioner med verkliga studenter i en av de godkända ISSA skolorna. Efter några veckor av att arbeta som examinator avslutar de sin ISSA instruktörsutbildning med:

Fas fyra – Tentamen. Tentor görs två gånger om året på våren och på hösten. Detta förfarande är att se till att alla lärare håller samma standard oavsett vid vilket träningscenter/ISSA skola de fick sina instruktörskunskaper.

Efter det är de klara att gå och dela med sig av sin passion för segling under ISSA flagg.